โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ

   โปรแกรม Diamond for Gent (เพศชายผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)


ราคา 18,590 บาท

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ / Physical Examination
2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต / Vital Sign (BMI)
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย / IN body
4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน) / HbA1C
7. ตรวจระดับไขมันในเลือดแบบสมบูรณ์ / Lipid Profile (Triglyceride, Total Cholesterol, HDL, LDL, VLDL-Cholesterol)
8. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด / Uric acid
9. ตรวจการทำงานของไต / BUN
10. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine, eGFR
11. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ / Liver Function Test (AST/SGOT, ALT/SGPT, ALP, Albumin, Globuin, Total Protien, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
12. ตรวจเกลือแร่ในเลือด / Electrolyte
13. ตรวจหาระดับแคลเซียม / Total Calcium
14. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ / FT3
15. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ / FT4
16. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ / TSH
17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
18. การตรวจหาวิตามินดีในร่างกาย / Vitamin D Biochem
19. ตรวจปัสสาวะ / Urine Analysis
20. ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ / Urine micro albumin
21. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น / Stool Examination
22. ตรวจอุจจาระเพื่อคัดกรองมะเร็งและการอักเสบในลำไส้ / FOB Quad card
23. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ / AFP
24. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร / CEA
25. ตรวจหาภาวะเสี่ยงต่อมลูกหมากโต / มะเร็งต่อมลูกหมาก / PSA
26. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก / Chest X-Ray
27. ตรวจอัลตร้าซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน / Ultrasound Upper Abdomen
28. ตรวจอัลตร้าซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง / Ultrasound Lower Abdomen
29. ตรวจมวลกระดูก / BMD
30. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย / EST
31. ค่าบริการโรงพยาบาล
32. รายงานการตรวจุขภาพ / Check-up Report
33. อาหารว่าง / Snack


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

-   กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
-   กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย และง่ายต่อการเจาะเลือด
-   หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก

          การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ 0-5393-6700 , 0-5393-4552 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1