โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ

   โปรแกรม Pink Gold for Gent&Lady (ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี)


ราคา 6,490 บาท

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ / Physical Examination
2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต / Vital Sign (BMI)
3. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
5. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน) / HbA1C
6. ตรวจระดับไขมันในเลือดแบบสมบูรณ์ / Lipid Profile (Triglyceride, Total Cholesterol, HDL, LDL, VLDL-Cholesterol)
7. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด / Uric acid
8. ตรวจการทำงานของไต / BUN
9. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine, eGFR
10. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ / Liver Function Test (AST/SGOT, ALT/SGPT, ALP, Albumin, Globuin, Total Protien, Total Bilirubin, Direct Bilirubin)
11. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ / FT3
12. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ / FT4
13. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ / TSH
14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
15. ตรวจปัสสาวะ / Urine Analysis
16. ตรวจปัสสาวะ / Urine Protein
17. ตรวจปัสสาวะ / Urine Creatinine
18. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก / Chest X-Ray
19. ตรวจอัลตร้าซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน / Ultrasound Upper Abdomen
20. การตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง / CAVI
21. ค่าบริการโรงพยาบาล
22. รายงานการตรวจุขภาพ / Check-up Report
23. อาหารว่าง / Snack


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

-   กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
-   กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย และง่ายต่อการเจาะเลือด
-   หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก


ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก

-   ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
-   ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด
-   สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์
          การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ 0-5393-6700 , 0-5393-4552 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1