โปรแกรมตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ

   โปรแกรม Gold for Gent & Lady (ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี)


ราคา 3,890 บาท

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ / Physical Examination
2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต / Vital Sign (BMI)
3. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด / CBC
4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด / FBS
5. ตรวจระดับไขมันในเลือดแบบสมบูรณ์ / Lipid Profile (Triglyceride, Total Cholesterol, HDL, LDL, VLDL-Cholesterol)
6. ตรวจการทำงานของไต / BUN
7. ตรวจการทำงานของไต / Creatinine, eGFR
8. ตรวจการทำงานของตับ / AST/SGOT
9. ตรวจการทำงานของตับ / ALT/SGPT
10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ / EKG
11. ตรวจปัสสาวะ / Urine Analysis
12. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก / Chest X-Ray
13. ตรวจอัลตร้าซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน / Ultrasound Upper Abdomen
14. ค่าบริการโรงพยาบาล
15. รายงานการตรวจุขภาพ / Check-up Report
16. อาหารว่าง / Snack


การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ

-   กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
-   กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย และง่ายต่อการเจาะเลือด
-   หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์ กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก


ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก

-   ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
-   ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด
-   สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์
          การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ 0-5393-6700 , 0-5393-4552 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1