โปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

   โปรแกรมตรวจภาวะเสี่ยงไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis)


ราคา 2,050 บาท

1. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
2. ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
3. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBc Total)
4. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
5. การตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ (Anti-HAV IgG)


เงื่อนไขการให้บริการ

-   ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
-   การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ 0-5393-6700 , 0-5393-4552 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1