โปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

   โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สำหรับเพศหญิง (Pre-Marriage Check up Lady)


ราคา 3,350 บาท

1. ตรวจหาหมู่เลือดระบบ (Rh - Blood group Rh)
2. ตรวจหาหมู่เลือดระบบ (ABO- Blood group ABO)
3. ตรวจความเสี่ยงต่อโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย (Hb-Typing)
4. ตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิช (VDRL)
5. ตรวจหาการติดเชื้อ (HIV Anti-HIV)
6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
7. ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
8. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBc Total)
9. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
10. ตรวจหาการติดเชื้อหัดเยอรมัน (Rubella IgG)


เงื่อนไขการให้บริการ

-   ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
-   การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ 0-5393-6700 , 0-5393-4552 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1