โปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

แพ็กเกจ และ โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

   โปรแกรมตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็ง สำหรับเพศหญิง (Tumor Lady)


ราคา 10,450 บาท

1. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ (AFP)
2. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)
3. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
4. ตรวจอัลตร้าซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
5. ตรวจอัลตร้าซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
6. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Stool Occult Blood)
7. ตรวจภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ (CA 125)
8. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (HPV Hybrid Capture II)
9. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม (Digital Mammogram)


เงื่อนไขการให้บริการ

-   ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
-   การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล ณ ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์ 0-5393-6700 , 0-5393-4552 / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1