Knowledge
อ.นพ.อมรพัฐ กิจโร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

รหัสเอกสาร PI-IMC-196-R-00

 


       การท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน สิ่งที่ต้องระวังนอกจากโรคที่มาจากยุง เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา หรือแมลงสัตว์กัดต่อยแล้ว โรคที่ต้องเฝ้าระวังการเจ็บป่วย คือ “ไข้หวัดใหญ่” ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ อันถือเป็นเชื้อประจำถิ่น ที่พบได้ในประเทศไทย และมีการระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว


       นอกจากการรักษาแล้ว การป้องกันถือเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะมื่อวางแผนเดินทางท่องเที่ยวแล้ว หากเจ็บป่วย จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นไม่สนุก หรืออาจต้องยกเลิกไปเลย ดังนั้น เมื่อจะท่องเที่ยวในหน้าฝน สิ่งที่ควรเตรียมมีดังนี้


-        เตรียมอุปกรณ์กันฝน เช่น ร่ม เสื้อกันฝน หมวก รวมทั้งพลาสติกหรือถุงสำหรับป้องกันกระเป๋าหรือเสื้อผ้าเปียก


-        หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ควรตรวจเช็คสภาพรถให้ดีก่อนเดินทาง


-        เตรียมยา เช่น ยาแก้ไข้ แก้ปวด ยาแก้แพ้ ฯลฯ


-        ตรวจเช็คสภาพร่างกาย


-        ฉีดวัคซีนป้องกัน

 

ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วยวัคซีน


       วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีเป้าหมายในการฉีด 2 ประเด็นหลัก คือ เพื่อลดโอกาสการเจ็บป่วยจากไวรัสไข้หวัดใหญ่และสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ โดยสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป และสามารถฉีดได้ทุกคน แต่กลุ่มที่แพทย์มักแนะนำให้รับวัคซีนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อ คือ เด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 65 ปี , ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง , หญิงตั้งครรภ์ และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์


       สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ในบางรายอาจป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ เนื่องจากการเลือกวัคซีนที่จะนำมาใช้ป้องกันโรคในแต่ละปีนั้นจะมีการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน โดยดูว่าเชื้อไวรัสตัวไหนที่มีโอกาสเกิดการระบาดและทำให้เกิดอาการรุนแรงในปีถัดไป จึงจะเลือกเชื้อไวรัสนั้นมาผลิตเป็นวัคซีนที่ใช้ในปีถัดไป รวมทั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีหลายสายพันธุ์และมีโอกาสกลายพันธุ์ได้ง่าย ดังนั้น หากฉีดวัคซีนไปแล้ว แต่ได้รับเชื้อในสายพันธุ์ที่ไม่ตรงกับวัคซีน จึงเกิดการป่วยขึ้น สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1

• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด