Knowledge
.นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร

กุมารแพทย์

รหัสเอกสาร PI-IMC-168-R-00


       เมื่อเด็กๆ เริ่มไปโรงเรียน ถึงแม้จะมีมาตรการที่เคร่งครัด เช่น มีการวัดไข้ก่อนเข้าห้องเรียน การรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การใช้แอลกอฮอล์เจล 70% หรือการสลับเวลาไปโรงเรียนและการเรียนออนไลน์ แต่เมื่อใดก็ตามที่เด็กๆ รวมกลุ่มกัน โอกาสในการแพร่กระจายเชื้อในกรณีมีเด็กในชั้นเรียนป่วย ก็ยังเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนั้น เพื่อสุขอนามัยที่ดีและการป้อง กันโรค ควรปฏิบัติ ดังนี้


         1. หากรู้สึกไม่สบาย เป็นไข้ มีอาการหวัด ไอ เจ็บคอ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาและหยุดเรียนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย


         2. สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด รถโดยสาร หรือในชั้นเรียน และไม่ควรใช้มือไปสัมผัสหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค


         3. ล้างมือบ่อยๆ อย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจล 70%


         4. ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก และปาก


         5. ไม่อยู่ใกล้ชิดกัน ควรเว้นระยะห่างทางสังคม อย่างน้อย 1-2 เมตร


         6. หลีกเลี่ยงการจับราวบันได ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์ หรือพื้นที่ส่วนกลางที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรค


         7. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อมส้อม ผ้าเช็ดหน้า หากเป็นไปได้ ควรใช้ของส่วนตัว


         8. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ มีน้ำมูก


ด้วยมาตรการต่างๆ เหล่านี้จะมีผลพลอยได้ทำให้โรคติดเชื้ออื่นๆ ในเด็กลดลงไปด้วย ได้แก่


      - โรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด (Common  cold) ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โรคติดเชื้ออาร์เอสวี (RSV,respiratory syncytial virus) เป็นต้น


      - โรคทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรต้า (Rotavirus) และ โนโรไวรัส (Norovirus) รวมทั้งโรคมือเท้าปาก (Hand foot mouth disease) เป็นต้น


        นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปรุงสุก สะอาด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยจากเชื้อโรคได้


สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่

• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด