Knowledgeศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชิญชมการถ่ายทอดสด

การให้ความรู้ "การตรวจสุขภาพ" ให้กับ "ผู้พิทักษ์ป่า และประชาชน ที่เข้าร่วมดับไฟป่า

ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

.

https://www.facebook.com/SriphatMedicalCenter/videos/2551643391718777/?epa=SEARCH_BOX