Knowledge
ในช่วงที่โรคไวรัส COVID -19 ระบาดมากขึ้น ทางที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองคือ หลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีกลุ่มคนแออัด


โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงหรือโรคร่วมเช่น โรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต ผู้ที่มีน้ำหนักมากๆๆ โดยเฉพาะ BMI >35


ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เพิ่มความมั่นใจ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้เข้ารับบริการ
.

#เพราะเราอยากให้คุณสุขภาพดี #สุขภาพดีที่ศรีพัฒน์ #งดไปที่ชุมชน #COVID -19
.
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
✦ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ✦
✎ Line: @sriphatcenter
✎ Call center: 0-5393-6900-1
✎ Facebook: @SriphatMedicalcenter
✎ Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th/
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━┛