Knowledgeอ.นพ.อมรพัฐ  กิจโร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

รหัสเอกสาร PI-IMC-092-R-00ถ้าคุณมีคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดเดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ภายใน 14 วันแล้วมีอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจ รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมสรุปข้อมูลจากประกาศขององค์การอนามัยโลก        ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางประเทศจีนพบผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ หายใจหอบเหนื่อย สงสัยว่ามีภาวะปอดติดเชื้อ (Pneumonia) แต่ยังไม่สามารถหาเชื้อก่อโรคในผู้ป่วยเหล่านี้ได้ ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดนี้พบที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย (Hubei) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยล่าสุด ข้อมูลของวันที่ มกราคม 2563 พบผู้ป่วยโรคนี้รวมทั้งสิ้น 59 ราย จากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เข้ารับการรักษานั้น พบว่ามีผู้ป่วย รายอาการหนัก ส่วนผู้ป่วยที่เหลืออาการยังคงที่ และทุกรายได้ถูกแยกโรคเรียบร้อยแล้ว (เพื่อไม่ให้เอาไปติดต่อกับผู้ป่วยรายใหม่)


       ผู้ป่วยได้ให้ประวัติทำงานในตลาดสดอาหารทะเล ในเมืองอู่ฮั่น นอกจากอาหารทะเลแล้ว ตลาดนี้ ยังมีการขายสัตว์อื่นๆ เช่น สุนัข แมว งู และสัตว์ป่าอีกด้วย ส่วนผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเหล่านี้ทั้งหมด ก็ถูกเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องรวมถึงทางการก็ยังคงตามหาผู้เสี่ยงรายอื่นๆ ต่อไปด้วย


       ทางประเทศจีนนั้นก็ได้พยายามตรวจหาเชื้อก่อโรครุนแรงที่อาจทำให้แพร่กระจาย เช่น กลุ่มโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โรคไข้หวัดนก (Bird flu) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ซึ่งเคยพบการระบาดในเมืองจีนตอน พ.ศ. 2545-2546 รวมถึงโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) ที่เคยระบาดในประเทศแถบตะวันออกกลาง แต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุของเชื้อก่อโรคที่แน่ชัด


       ทางองค์การอนามัยโลก ได้รายงานเพิ่มเติมว่าโรคกลุ่มนี้ยังไม่พบการกระจายจากคนสู่คน รวมถึงไม่พบผู้เสียชีวิต (ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี แต่เราก็ยังวางใจไม่ได้)


       ในส่วนของประเทศไทยนั้น ทางท่าอากาศยานและกรมควบคุมโรค ก็มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าว โดยมีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermoscan) ในท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินจากเมืองอู่ฮั่นมายังประเทศไทย รวมถึงมีหลุมจอดตามจุดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ และล่าสุดยังไม่มีรายงานผู้ป่วยจากเชื้อดังกล่าวในประเทศไทยคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศจีน

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ ทั้งที่มีชีวิตและเสียชีวิต , ตลาดขายสัตว์

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย

3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่

4. หมั่นติดตามสถานการณ์เป็นระยะๆคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่กลับจากอู่ฮั่น แล้วรู้สึกป่วย

1. อย่าเดินทางต่อขณะที่รู้สึกป่วย

2. พบแพทย์ แจ้งข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียดให้กับแพทย์

3. ถ้าไอหรือจาม ปิดปากด้วยทิชชู่หรือผ้า ไม่ควรใช้มือเปล่าข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563


------------------------------------------------------------

สามารถติดตามช่องทางเพิ่มเติมได้ที่
• Call center : 0-5393-6900-1
• LINE Official : https://lin.ee/h3Wxyp3
• Facebook : https://bit.ly/2Kid6X9
• Youtube : https://bit.ly/3anQsH6
• Twitter : https://bit.ly/3eACDJ2
• Instagram: https://bit.ly/2VnrTGo
• Blockdit : https://bit.ly/2VqvL9D
• Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th

หรือเพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด