Knowledge


รหัสเอกสาร PI-IMC-082-R-00

              ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ SRIPHAT Imaging Center (IMC) เป็นศูนย์ที่ให้บริการตรวจ CT- Scan 192 slices และ MRI 3 Tesla ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มความเร็วและความคมชัด สามารถสร้างภาพวินิจฉัยที่แสดงความผิดปกติได้ชัดเจน  รวดเร็ว และสะดวกสบายขณะทำการตรวจ  เปิดให้บริการ ที่ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค โทรศัพท์ 06-2309-3003 , 06-2309-9009 , 0-5393-4518

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง General X-ray ,  CT-Scan และ MRI

การตรวจ MRI 3 Tesla


           จุดเด่นของการตรวจ MRI คือ ไม่มีรังสี ซึ่งมีส่วนตรวจที่สำคัญ ดังนี้

-       สมอง (มะเร็ง หลอดเลือด ฯลฯ)

-       กระดูกสันหลัง (ข้อ หมอนรองกระดูกเสื่อม)

-       ข้อต่างๆและการบาดเจ็บจากกีฬา (กระดูกอ่อนและเอ็น     ภายในข้อฉีก ฯลฯ)

-       ตับและช่องท้องส่วนบน (เนื้องอก มะเร็ง ไขมัน)

-       ช่องท้องส่วนล่าง (Lower Abdomen)


สมอง (Brain)

          ตรวจหาความผิดปกติของโครงสร้างสมองทั้งหมด ได้แก่ สมองขาดเลือด เนื้องอก มะเร็ง การเสื่อมถอย โพรงน้ำสมอง เส้นเลือดสมองตีบ-อุดตัน การเจริญผิดปกติของเส้นเลือด (AVM) เป็นต้น ซึ่ง 3 Tesla MRI จะให้รายละเอียดสัญญาณ ภาพที่ชัดเจน ความเปรียบต่างของเนื้อเยื่อสมอง รายละเอียดของเส้นประสาท รวมไปถึงการเก็บสัญญาณภาพของหลอดเลือดภายในสมองที่ไหลเวียนอยู่ได้อย่างละเอียดทำให้เพิ่มความไว (Sensitivity) และความแม่นยำ (Accuracy) ในการวินิจฉัยโรค ได้มากกว่า 1.5 Tesla MRI นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการตรวจจำแนกระดับของสารชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อของร่างกาย ซึ่งทำให้การตรวจ MRS หรือ MR-Spectroscopy มีความแม่นยำมากขึ้น ซึ่งช่วยในการวินิจฉัยโรคสมองบางชนิด เช่น จำแนกชนิดของเนื้องอกในสมอง โรคสมองติดเชื้อ โรคความจำเสื่อม หรืออัลไซเมอร์ เป็นต้น


อาการที่เกี่ยวข้อง

- ปวดศีรษะเรื้อรัง อาจเกิดจากเนื้องอกหรือมะเร็งในสมอง ไมเกรน หรือน้ำในช่องโพรงสมองอุดตัน


- ความจำเสื่อม เกิดจากโรคอัลไซเมอร์ หรือภาวะสมองขาดเลือดเป็นหย่อมๆ หรืออาจเกิดจากสมองเหี่ยวลงตามอายุขัย


- แขน ขา ใบหน้าอ่อนแรง อาจเกิดจากภาวะสมองขาดเลือด เนื้อสมองตายจากเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตัน


- โรคลมชัก เกิดจากก้อนในสมองหรือความผิดปกติแต่กำเนิด อาจพบสาเหตุได้โดยการตรวจ MRI


การตรวจที่เกี่ยวข้อง

-      MRI Brain คือ การตรวจดูโครงสร้างสมอง เนื้องอก มะเร็ง ภาวะสมองขาดเลือด

-      MRI Brain with MRA/MRV Brain คือ การตรวจดูโครงสร้างสมองโดยรวมทั้งหมด และความสมบูรณ์ของหลอดเลือดสมอง (สาเหตุของโรคสมองขาดเลือด)

-      MRI Brain with MR-Spectroscopy คือ การตรวจสมอง และจำแนกระดับของสารชนิดต่างๆ ในเนื้อเยื่อสมอง เพื่อวินิจฉัยโรคความจำเสื่อมบางชนิดและบ่งชนิดของเนื้องอกสมอง


เหมาะสำหรับ

- ผู้มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง เช่น อายุที่มากขึ้น , ไขมันในเลือดสูง , สูบบุหรี่ , ความดันโลหิตสูง ,  เบาหวาน

-  ไมเกรน อาการปวดศีรษะเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ และความจำเสื่อมกระดูกสันหลัง (Spine)

           ดูความผิดปกติของกระดูกสันหลัง เช่น การเสื่อม การพังหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท รวมถึงตรวจดูกระดูกสันหลังตั้งแต่คอถึงก้นกบ หาความผิดปกติที่อาจมีได้ทั้งหมด

อาการที่เกี่ยวข้อง

- ปวดคอปวดหลัง มักเกิดจากกระดูกเคลื่อน หรือหมอนรองกระดูกมากดทับเส้นประสาท

- แขน-ขา ชา อ่อนแรง มักเกิดจากหมอนรองกระดูกปลิ้นมากดทับเส้นประสาทหรือเนื้องอกในช่องไขสันหลัง

- กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประสิทธิภาพทางเพศลดลง  ร่วมกับมีอาการชา-อ่อนแรง อาจเกิดจากการกระทบกระเทือนหรือเนื้องอกของไขสันหลัง

-  อัมพาต อัมพฤกษ์ กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประสิทธิภาพทางเพศลดลง อาจเกิดจากการกระทบกระเทือนหรือเนื้องอกของไขสันหลัง


การตรวจที่เกี่ยวข้อง

-  MRI Cervical Spine คือ การตรวจเช็คสภาพหมอนรองกระดูกและกระดูกต้นคอ

-  MRI Lumbar and Sacral Spine คือ การตรวจเช็คสภาพหมอนรองกระดูกและกระดูกสันหลังส่วนล่าง


เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่มีอาการปวดคอ หลัง หรือเอวเรื้อรัง

- มีอาการชาหรืออ่อนแรงตามแขนหรือขา

- ออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome) อาการปวดชาจากการนั่งทำงานนานหัวไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้า (Shoulder, Knee, Ankle: Sport Injury)

         ดูความผิดปกติของข้อ (ข้อเสื่อม ข้อบาดเจ็บ ข้อติด) ภายในและโดยรอบข้อต่างๆในร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก กระดูกอ่อน น้ำหล่อเลี้ยง เส้นเลือด และเนื่อเยื่ออื่นๆ


อาการที่เกี่ยวข้อง

- ปวดเข่า อาจเกิดจากการบาดเจ็บของเส้นเอ็นจากการเล่นกีฬา หรือจากสาเหตุอื่นๆ หรือเกิดการเสื่อมของข้อเข่า

- ปวดไหล่ มักเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของส่วนต่างๆรอบข้อไหล่ จากการทำงาน หรือจากการบาดเจ็บ

- ปวดสะโพก อาจเกิดจากการเสื่อมของกระดูกสะโพกตามอายุ หรือเกิดจากโรคบางอย่าง เช่น โรคหัวกระดูกสะโพกขาดเลือด

- ปวดข้ออื่นๆ เช่น ข้อมือ ข้อเท้า ข้อศอก


การตรวจที่เกี่ยวข้อง

- MRI ข้อต่างๆ เช่น Shoulder (หัวไหล่) , Knee (ข้อเข่า) , Ankle (ข้อเท้า) และการตรวจข้อต่างๆ


เหมาะสำหรับ

- อาการปวดข้อเรื้อรัง ข้อเสื่อม

- การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

- สงสัยว่าอาจจะมีความเสียหายต่อเส้นเอ็น กระดูกหรือข้อ ที่อาจส่งผลระยะยาวต่อการใช้งานข้อนั้นๆตับและช่องท้องส่วนบน (Liver and Upper Abdomen)

         ดูความผิดปกติของตับ เส้นเลือด ถุงน้ำดี และทางเดินน้ำดีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงตรวจม้ามและตับอ่อน ก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งของอวัยวะอื่นๆภายในช่องท้อง เช่น ต่อมหมวกไต ต่อมน้ำเหลืองต่างๆ


อาการที่เกี่ยวข้อง

- ไวรัสตับอักเสบชนิด และ เป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ ปัจจุบันเครื่อง MRI เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งในการตรวจหามะเร็งตับตั้งแต่เริ่มแรก

- ตับแข็ง ท้องโต ผู้ที่เป็นตับแข็งมีโอกาสที่จะตับวายในอนาคต และมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับสูงมาก พบมากในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์

- ตาเหลือง ตัวเหลือง เป็นอาการของโรคตับและทางเดินน้ำดี เช่น ทางเดินน้ำดีอุดตันจากเนื้องอกหรือมะเร็ง นิ่วในทางเดินน้ำดี การอักเสบของระบบทางเดินน้ำดี และโรคของตับอ่อน

- ปวดท้องด้านบน ไม่ทราบสาเหตุ อาจเกิดจากตับอ่อนอักเสบ หากเรื้อรังอาจนำไปสู่มะเร็งตับอ่อน ซึ่งเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่ง


การตรวจที่เกี่ยวข้อง

- MRI Liver คือ การตรวจหามะเร็ง เนื้องอก และไขมันเกาะเนื้อตับ

- MRI pancreas คือ การตรวจตับอ่อน

- MRCP หรือ MR-cholangiopancreatographyคือการตรวจความผิดปกติของทางเดินน้ำดี


เหมาะสำหรับผู้มีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับหรือโรคตับและทางเดินน้ำดี ที่มีความเสี่ยง ดังนี้

- มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ

- ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

- น้ำหนักเกินมาตรฐาน

- มีโรคเบาหวานหรือโรคตับอยู่ก่อนแล้ว

- รับประทานอาหารที่อาจมีพยาธิใบไม้ เช่น ปลาร้าดิบช่องท้องส่วนล่าง (Lower Abdomen)

        ดูความผิดปกติของลำไส้ มดลูกและรังไข่ กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก รวมไปถึงเส้นเลือดและต่อมน้ำเหลืองที่เกี่ยวข้อง


อาการที่เกี่ยวข้อง

- ปวดท้องน้อยเรื้อรัง ในผู้หญิง อาจเกิดจากก้อนเนื้องอกของรังไข่และมดลูก หรือเกิดจากเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ ช็อกโกเลตซีสต์

- ปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสวะบ่อย ปัสสาวะเป็นเลือด หรือสีผิดปกติ ปวดท้อง คลำได้ก้อน ท้องบวม ควรตรวจหาเนื้องอกและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและไต

-  ปัสสาวะลำบากในผู้ชาย อาจเกิดจากเนื้องอกต่อมลูกหมาก หรือต่อมลูกหมากโตการตรวจ CT SCAN 192 Slices


     การตรวจ CT SCAN เป็นการตรวจที่มีรังสี แต่มีการใช้เทคโนโลยีควบคุมปริมาณรังสีให้น้อย เพื่อการตรวจคัดกรองที่ปลอดภัยในระยะยาว


ส่วนตรวจที่สำคัญ

- สมองตรวจความผิดปกติของสมองเบื้องต้น เลือดออกในสมอง สมองขาดเลือด

- ปอด ตรวจความผิดปกของปอด รวมทั้งคัดกรองมะเร็งปอดได้ตั้งแต่ระยะต้น)

- หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ดูเส้นเลือดและหินปูนเกาะเส้นเลือด และภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ

- ช่องท้องระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะสมอง

        การตรวจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ CT brain, CTA brain ตรวจความผิดปกติของสมองเบื้องต้น เลือดออกในสมอง สมองขาดเลือดเฉียบพลัน (Stroke)


เหมาะสำหรับผู้ที่

- มีอาการปวดศีรษะฉับพลัน และสงสัยความผิดปกติ เช่น Stroke หรือ มีอาการแสดงทางระบบประสาท

- ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง

- ต้องการหาความผิดปกติเบื้องต้นของสมอง เช่น เนื้องอก สมองขาดเลือดเรื้อรัง การเจริญผิดปกติของเส้นเลือด (AVM) เป็นต้น
ปอด

การตรวจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

CT Chest คือ การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเนื้อปอด และช่องอกอย่างละเอียด


CT Screening for Lung Cancer (Low Dose) คือ การตรวจเช็คความผิดปกติของเนื้อปอดอย่างละเอียด โดยการใช้เทคนิคปริมาณรังสีต่ำและไม่ฉีดสารทึบรังสี ทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยมากเมื่อเทียบกับการทำ CT ทั่วไป


เหมาะสำหรับผู้ที่

- มีความผิดปกติจากภาพเอ็กเรย์ปอด หรือมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ

- สูบบุหรี่ หรือสูดควันบุหรี่เป็นประจำ

- สูดอากาศปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเช่นเขม่าฝุ่นควันจากการเผา

- มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอด เช่นมีโครงสร้างเนื้อปอดที่ผิดปกติ หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งปอดหัวใจ (ตรวจหินปูนเกาะหลอดเลือดหัวใจและภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ)

การตรวจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

CT Calcium Score - การตรวจเช็คหินปูนเกาะในหลอดเลือดหัวใจ โดยไม่ต้องฉีดสี


CT Coronary Artery คือ การตรวจเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือความผิดปกติอื่นๆของเส้นเลือดหัวใจด้วยการฉีดสีเหมาะสำหรับผู้ที่

        - มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดอันได้แก่ ผู้ที่มีอายุที่มากขึ้นสูบบุหรี่ม น้ำหนักเกิน ไขมันในเลือดสูงเบาหวาน, ความดัน หรือ มีประวัติโรคหัวใจในครอบครัว 

    - การใช้ชีวิตที่ไม่สมดุล เช่น ขาดการออกกำลังกาย 

    - มีความเครียดรุนแรงเรื้อรัง ช่องท้องระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินปัสสาวะ

            คือดูความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ภายในช่องท้อง อันได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ถุงน้ำดีและทางเดินน้ำดี ลำไส้ ก้อนเนื้องอกหรือมะเร็งของอวัยวะอื่นๆภายในช่องท้อง


การตรวจที่เกี่ยวข้อง 

CT Whole abdomen คือ การตรวจความผิดปกติในช่องท้องทั้งหมด

CT Upper abdomen คือ การตรวจความผิดปกติในช่องท้องส่วนบน อันได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ทางเดินน้ำดี กระเพาะอาหาร

CT Lower abdomen คือ การตรวจความผิดปกติในช่องท้องส่วนล่าง อันได้แก่ ลำไส้ส่วนล่าง ทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์

CT KUB คือ การตรวจความผิดปกติของไต และระบบทางเดินปัสสาวะ


เหมาะสำหรับผู้ที่

ต้องการตรวจหาความผิดปกติในช่องท้อง อาทิเช่น ปวดท้องเรื้อรัง น้ำหนักลด วินิจฉัยมะเร็งในช่องท้อง นิ่วในทางเดินน้ำดี หรือทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ SRIPHAT Imaging Center (IMC) 

เปิดให้บริการตรวจ MRI ด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความคมชัด 3 Tesla และ CT Scan ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดสูงถึง 192 slices

โดยเทคโนโลยี CT- MRI สามารถตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วยเพื่อนำผลมาใช้ในการรักษาและติดตามผลการรักษา และตัวเครื่องสามารถเพิ่มความเร็วในการตรวจ ทำให้ไม่อึดอัดขณะตรวจ และใช้เวลาในการตรวจสั้นรวดเร็ว 


รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>http://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-410

*** ข้าราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 . 

ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค 

โทรศัพท์ 06-2309-3003 , 06-2309-9009 , 0-5393-4518


คลิก>> แผนที่ ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ (SRIPHAT IMC)