ห้องพักผู้ป่วยและอัตราค่าบริการ


Superior Private (T)

หอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1425

ราคาห้องพัก

รายวัน
ค่าห้อง
2,500 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
700 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • เตียงนอนญาติ 2 เตียง
 • กระติกน้ำร้อน
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องปรับอากาศ
หมายเหตุ
กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.^ค่าอาหารมื้อละ 85บาท (อาหารไทย) และ 100 บาท (อาหารฝรั่ง) ไม่รวมในราคาห้องพัก^โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก^ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า^รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น^ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562

Superior Private

หอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1406

ราคาห้องพัก

รายวัน
ค่าห้อง
2,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
700 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • เตียงนอนญาติ 2 เตียง
 • กระติกน้ำร้อน
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องปรับอากาศ
หมายเหตุ
กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.^ค่าอาหารมื้อละ 85บาท (อาหารไทย) และ 100 บาท (อาหารฝรั่ง) ไม่รวมในราคาห้องพัก^โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก^ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า^รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น^ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562

Deluxe Private

หอผู้ป่วยในชั้น 15 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1501-1505

ราคาห้องพัก

รายวัน
ค่าห้อง
3,500 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
800 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
1,200 บาท
สังเกตอาการ
ค่าห้อง
1,750 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
800 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
1,200 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • เตียงนอนญาติ 2 เตียง
 • กระติกน้ำร้อน
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องปรับอากาศ
หมายเหตุ
กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.^ค่าอาหารมื้อละ 85บาท (อาหารไทย) และ 100 บาท (อาหารฝรั่ง) ไม่รวมในราคาห้องพัก^โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก^ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า^รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น^ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562

Deluxe Private

หอผู้ป่วยในชั้น 14 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1402-1405 และ 1426-1427, 1429

ราคาห้องพัก

รายวัน
ค่าห้อง
1,600 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
700 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • เตียงนอนญาติ 2 เตียง
 • กระติกน้ำร้อน
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องปรับอากาศ
หมายเหตุ
กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.^ค่าอาหารมื้อละ 85บาท (อาหารไทย) และ 100 บาท (อาหารฝรั่ง) ไม่รวมในราคาห้องพัก^โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก^ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า^รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น^ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562

Standard Private

หอผู้ป่วยในชั้น 14 และ 15 อาคารศรีพัฒน์ ห้อง 1407-1424, 1428, 1430, 1507-1520

ราคาห้องพัก

รายวัน
ค่าห้อง
1,400 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
700 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • เตียงนอนญาติ 2 เตียง
 • กระติกน้ำร้อน
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องปรับอากาศ
หมายเหตุ
กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.^ค่าอาหารมื้อละ 85บาท (อาหารไทย) และ 100 บาท (อาหารฝรั่ง) ไม่รวมในราคาห้องพัก^โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก^ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า^รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น^ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562

Standard Private (T1)

หอผู้ป่วยในชั้น 13 และ 14 อาคารเฉลิมพระบารมี

ราคาห้องพัก

รายวัน
ค่าห้อง
2,100 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
700 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
500 บาท
สังเกตอาการ
ค่าห้อง
1,700 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
700 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • เตียงนอนญาติ 2 เตียง
 • กระติกน้ำร้อน
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องปรับอากาศ
หมายเหตุ
กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.^ค่าอาหารมื้อละ 85บาท (อาหารไทย) และ 100 บาท (อาหารฝรั่ง) ไม่รวมในราคาห้องพัก^โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก^ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า^รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น^ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562

Standard Private

หอผู้ป่วยในชั้น 11 และ 12 อาคารเฉลิมพระบารมี

ราคาห้องพัก

รายวัน
ค่าห้อง
1,400 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
700 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
500 บาท
สังเกตอาการ
ค่าห้อง
1,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
400 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
300 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแบบฝักบัว
 • โซฟา
 • ตู้เย็นและน้ำดื่ม (วันละ 4 ขวด)
 • ภาชนะรับประทานอาหาร
 • โต๊ะรับประทานอาหาร
 • ทีวี
 • ฟรี Wi-Fi
 • ตู้เซฟ
 • เตียงนอนญาติ 2 เตียง
 • กระติกน้ำร้อน
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องปรับอากาศ
หมายเหตุ
กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.^ค่าอาหารมื้อละ 85บาท (อาหารไทย) และ 100 บาท (อาหารฝรั่ง) ไม่รวมในราคาห้องพัก^โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก^ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า^รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น^ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562

ICU

หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์

ราคาห้องพัก

รายวัน
ค่าห้อง
2,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
1,100 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
2,500 บาท
สังเกตอาการ
ค่าห้อง
1,500 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
1,100 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
2,500 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ระบบอากาศแบบความดันบวก
 • เครื่องวัดสัญญาณชีพข้างเตียง
 • เครื่องช่วยหายใจ
 • เครื่องฟอกไตข้างเตียง
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
 • เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ
 • เครื่องปรับหยดสารละลายทางหลอดเลือด
 • เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง
หมายเหตุ
กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.^ค่าอาหารมื้อละ 85บาท (อาหารไทย) และ 100 บาท (อาหารฝรั่ง) ไม่รวมในราคาห้องพัก^โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก^ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า^รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น^ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562

SICU

หอผู้ป่วยวิกฤต ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์

ราคาห้องพัก

รายวัน
ค่าห้อง
2,000 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
1,100 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
2,300 บาท
สังเกตอาการ
ค่าห้อง
1,500 บาท
ค่าบริการทางการแพทย์
1,100 บาท
ค่าบริการทางการพยาบาล
2,300 บาท
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ระบบอากาศแบบความดันบวก
 • เครื่องวัดสัญญาณชีพข้างเตียง
 • เครื่องช่วยหายใจ
 • เครื่องฟอกไตข้างเตียง
 • เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด
 • เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ
 • เครื่องปรับหยดสารละลายทางหลอดเลือด
 • เครื่องให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง
หมายเหตุ
กำหนดเวลาออกจะโรงพยาบาล 12.00น.^ค่าอาหารมื้อละ 85บาท (อาหารไทย) และ 100 บาท (อาหารฝรั่ง) ไม่รวมในราคาห้องพัก^โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ปรุงอาหารในห้องพัก^ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า^รูปภาพเพื่อประกอบการแสดงตัวอย่างเท่านั้น^ราคานี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2562