สมัครงาน

กรอกใบสมัครออนไลน์
ตำแหน่งที่รับสมัคร รายละเอียด
  • วิศวกรเครื่องกล1
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย1
  • พนักงานธุรการ (หน่วยวิจัยทางคลินิก)1
  • พยาบาลประจำการ1