แพ็คเกจตรวจสุขภาพ

   1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

   2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

   3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

   4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

   5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

   6. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

   7. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

   8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

   9. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

   10. ตรวจการทำงานของตับ Liver Function Test [AST/SGOT] ,  [ALT/SGPT]

   11. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]

   12. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]

   13. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน [Ultrasound Upper Abdomen]

   14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

   15. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]


   การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

   กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด

   กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย  และง่ายต่อการเจาะเลือด

   หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก   ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก


   ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ

   ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด

   สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์

   การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง           การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
   • คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

   ราคา 3,900 บาท

    1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

     2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

     3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

     4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

     5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

     6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

     7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

     8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

     9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]

     10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

     11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid]

     12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

     13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ Liver Function Test  [AST/SGOT , ALT/SGPT , ALP , Albumin , Globulin , Total Protein , Total Bilirubin ,  Direct Bilirubin]

     14. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]

     15. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis , Urine Protein (random) , Urine Creatinine (random)]

     16. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]

     17. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]

     18. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]

     19. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบน [Ultrasound Upper Abdomen]

     20. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

     21. การตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง [CAVI]

      22. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]    


       ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก      ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ

      ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด

      สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์

      การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


              การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
      • คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

      ราคา 6,600 บาท

      1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

      2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

      3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

      4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

      5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

      6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

      7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

      8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

      9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]

      10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

      11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid]

      12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

      13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณLiver Function Test [AST/SGOT , ALT/SGPT , ALP, Albumin , Globulin ,Total Protein , Total Bilirubin , Direct Bilirubin]

      14. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]

      15. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี [HBs Ag , Anti HBs , Anti HBc total]

      16. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ [AFP]

      17. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร [CEA]

      18. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]

      19. ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ [Urine microalbumin]

      20. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]

      21. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]

      22. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]

      23. ตรวจมวลกระดูก [BMD]

      24. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง [Ultrasound Whole Abdomen]

      25. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

      26. การตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง [CAVI]

      27. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]


      การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

      กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด

      กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย  และง่ายต่อการเจาะเลือด

      หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก


            การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
      • คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

      ราคา 12,500 บาท

       1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

        2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

        3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

        4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

        5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

        6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

        7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

        8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

        9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]

        10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

        11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid]

        12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

        13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ Liver Function Test [AST/SGOT , ALT/SGPT , ALP , Albumin , Globulin , Total Protein , Total Bilirubin , Direct Bilirubin]

        14. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]

        15. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี [HBs Ag , Anti HBs , Anti HBc total]

        16. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ [AFP]

        17. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร [CEA]

        18. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]

        19. ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ [Urine microalbumin]

        20. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]

        21. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]

        22. ตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างละเอียดและหาเชื้อ โดยสูตินรีแพทย์ [HPV Hybrid Capture II]

        23. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]

        24. ตรวจมวลกระดูก [BMD]

        25. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง [Ultrasound Whole Abdomen]

        26. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม [Digital Mammogram + Ultrasound]

        27. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

        28. การตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแข็ง [CAVI]

         29. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]


                 การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

         กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด

         กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบาย  และง่ายต่อการเจาะเลือด

         หากทราบ หรือ สงสัยว่าตั้งครรภ์กรุณาแจ้งก่อนเอกซเรย์ทรวงอก


                 ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก         ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ

         ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด

         สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์


               การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
         • คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

         ราคา 17,600 บาท

          1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

           2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

           3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

           4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

           5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

           6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

           7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

           8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

           9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]

           10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

           11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid]

           12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

           13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ Liver Function Test [AST/SGOT , ALT/SGPT , ALP, Albumin , Globulin , Total Protein , Total Bilirubin , Direct Bilirubin]

           14. ตรวจเกลือแร่ในเลือด [Electrolyte]

           15. ตรวจหาระดับแคลเซียม [Total Calcium]

           16. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]

           17. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี [HBs Ag , Anti HBs , Anti HBc total]

           18. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี [Anti HCV]

           19. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ [AFP]

           20. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร [CEA]

           21. ตรวจหาภาวะเสี่ยงต่อมลูกหมากโต /มะเร็งต่อมลูกหมาก [PSA]

           22. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]

           23. ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ [Urine microalbumin]

           24. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]

           25. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]

           26. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก [Chest X-Ray]

           27. ตรวจมวลกระดูก [BMD]

           28. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง [Ultrasound Whole Abdomen]

           29. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

           30. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย [Exercise Stress Test]

           31. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]


            การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

            • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
            • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด


                  การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
            • คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

           ราคา 16,000 บาท

           1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ [Physical Examination]

           2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต [Vital Sign]

           3. การตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุงและ % ไขมันในร่างกาย (Fat mass)

           4. ตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด [CBC]

           5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด [FBS]

           6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสม [HbA1C] (เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน)

           7. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด [Triglyceride]

           8. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลรวมในเลือด  [Total Cholesterol]

           9. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นสูง ไขมันชนิดดี [HDL]

           10. ตรวจระดับคอเลสเตอรอลความหนาแน่นต่ำ ไขมันชนิดไม่ดี [LDL]

           11. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด [Uric acid] 

           12. ตรวจการทำงานของไต [BUN,Creatinine, eGFR]

           13. ตรวจการทำงานของตับแบบสมบูรณ์ Liver Function Test  Liver Function Test [AST/SGOT, ALT/SGPT, ALP, Albumin, Globulin, 

                 Total Protein, Total Bilirubin, Direct Bilirubin]

           14. ตรวจเกลือแร่ในเลือด [Electrolyte]

           15. ตรวจหาระดับแคลเซียม [Total Calcium]

           16. ตรวจค่าการทำงานของต่อมไทรอยด์ Thyroid function test [FT3 , FT4 , TSH]

           17. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี [HBs Ag , Anti HBs , Anti HBc total]

           18. ตรวจไวรัสตับอักเสบซี [Anti HCV]

           19. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งตับ [AFP]

           20. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งระบบทางเดินอาหาร [CEA]

           21. ตรวจหาภาวะเสี่ยงมะเร็งรังไข่ [CA 125]

           22. ตรวจปัสสาวะ [Urine Analysis]

           23. ตรวจระดับไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ [Urine microalbumin]

           24. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาพยาธิและความผิดปกติของลำไส้เบื้องต้น [Stool Examination]

           25. ตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเลือดในอุจจาระ [Stool Occult Blood]

           26. ตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างละเอียดและหาเชื้อโดยสูตินรีแพทย์ [HPV Hybrid Capture II] 

           27. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก[Chest X-Ray]

           28. ตรวจมวลกระดูก [BMD]

           29. ตรวจอัลตราซาวนด์อวัยวะในช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง  [Ultrasound Whole Abdomen]

           30. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม  [Digital Mammogram + Ultrasound]

           31. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [EKG]

           32. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย [Exercise Stress Test]

           33. รายงานการตรวจสุขภาพ [Check-up Report]                    การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ  

            • กรุณางดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจเลือด
            • กรุณาสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายและง่ายต่อการเจาะเลือด

            •         ข้อแนะนำในการตรวจมะเร็งปากมดลูก             ไม่ควรสวนล้างช่องคลอด เพราะจะทำให้เกิดการชำระล้างเซลล์ที่ปากมดลูกออกไป หรืองดมีเพศสัมพันธ์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนตรวจ

             ขณะตรวจไม่ควรอยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ยกเว้นมีเลือดผิดปกติทางช่องคลอด

             สำหรับผลการตรวจมะเร็งปากมดลูก จะจัดส่งไปตามที่อยู่ หลังเข้ารับการตรวจ 4 สัปดาห์                  การตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงมะเร็ง ไม่ได้เป็นการแสดงว่าผู้รับการตรวจจะไม่มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในอนาคต แต่เป็นเพียงการแสดงผล  ช่วงเวลาที่ท่านรับการตรวจเท่านั้น ทั้งนี้ หากผลการตรวจสุขภาพมีความผิดปกติ หรือ ต้องการผลการตรวจที่ชัดเจนมากขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
            • คลินิกตรวจสุขภาพ โทรศัพท์  0-5393-6700 , 0-5393-4552  / Call Center โทรศัพท์ 0-5393-6900-1

           ราคา 21,500 บาท