ศูนย์ศรีพัฒน์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย เช่น การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscopy) , การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) , ตรวจดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน (Fibro Scan) , การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนแค็ปซูล (Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy) , การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้องวีดีทัศน์ Gastrointestinal Video Endoscopy โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterlogy) วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมบริการท่านด้วยห้องตรวจที่สะอาด กว้างขวาง เป็นสัดส่วน ในราคาเหมาจ่ายหลากหลายโปรแกรมที่คุ้มค่า และการดูแลอย่างใกล้ชิด อบอุ่น

เปิดให้บริการที่ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-5393-4766