เลือกภาษา
+665 394 6900-1
20 กย.
2557
ความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คลินิกการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก
คลินิกสุขภาพดี Well Baby Clinic
การศัลยกรรมความงามช่องคลอด (Vaginal Cosmetic Surgery)
กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน ใครว่าเป็นเรื่องจ้อย?
ภาวะท้องผูก ใครว่าแก้ไม่ได้?
การสวนปัสสาวะด้วยตนเองเป็นพักๆ ใครว่าทำไม่ได้?
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชโดยใช้หุ่นยนต์ (Robotic Gynecologic Surgery)
การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด ในสตรีที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน เรื่องใดบ้างควรรู้ก่อนผ่าตัด?
การพักฟื้นหลังการผ่าตัดซ่อมเสริมและ/หรือผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอด ใครว่าเป็นเรื่องเล็ก?
การผ่าตัดเย็บแขวนช่องคลอด/มดลูกกับเอ็นยึดกระดูกหรือกล้ามเนื้อ ในสตรีที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน ใครว่าเป็นเรื่องไกลตัว?
การผ่าตัดเย็บแขวนเอ็นยึดมดลูกในสตรีที่มีอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อน
การผ่าตัดรีแพร์หรือซ่อมเสริมผนังช่องคลอดด้านหลังและฝีเย็บ ใครว่าไม่สำคัญ?
 
วารสารศรีพัฒน์