วิสัยทัศน์

                                          ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล (Excellent Diseases Specific Center)