service_point

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขยายพื้นที่ให้บริการไปที่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บริเวณลานจอดรถ ข้างปั๊มน้ำมันปิโตรนาส) โดยเปิดให้บริการ ดังนี้


ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับภาคเหนือ Northern Gastrointestinal & Liver Center (ชั้น 2 )

ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน อาหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย เช่น การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscopy) , การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) , ตรวจดูสภาพการเกิดพังผืดในเนื้อตับด้วยเครื่องไฟโบรสแกน (Fibro Scan) , การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนแค็ปซูล (Gastrointestinal Wireless Capsule Endoscopy) , การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้องวีดีทัศน์ Gastrointestinal Video Endoscopy โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterlogy) วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ พร้อมบริการท่านด้วยห้องตรวจที่สะอาด กว้างขวาง เป็นสัดส่วน ในราคาเหมาจ่ายหลากหลายโปรแกรมที่คุ้มค่า และการดูแลอย่างใกล้ชิด อบอุ่น


คลินิกตรวจสุขภาพ Health Check-up Clinic (ชั้น 5 )

เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของท่าน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค หากกรณีที่มีความผิดปกติ หรือมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ควรมีการตรวจสุขภาพมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ตรวจ


คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม Skin and Cosmetic Clinic (ชั้น 5 )

ให้บริการตรวจรักษาและดูแลผิวหน้า ผิวพรรณ ความงาม เช่น โปรแกรม Anne Laser การรักษาสิวด้วยเลเซอร์ ลดการอักเสบ ลดรอยแผลเป็น หรือโปรแกรม Smooth Clear ผลัดเซลล์ผิวเก่า กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่เนียนเรียบ สว่างใส และโปรแกรมอื่นๆที่ช่วยเสริมและปรับแต่งผิวหน้าและผิวพรรณให้สวยงาม  แก้ไขความบกพร่องของใบหน้า รักษาริ้วรอยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาผิวหนัง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ Northern Vaccine Center (ชั้น 5 )

ให้บริการทางด้านวัคซีนต่างๆ ทั้งวัคซีนสำหรับเด็กและวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ , วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี , วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส , วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก , วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ


คลินิกสุขภาพเด็กดี Well Baby Clinic (ชั้น 5)

การพบแพทย์ตามนัดในคลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัย พัฒนาการต่างๆก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม โดยมีการให้บริการที่หลากหลายตรงกับแต่ละช่วงวัย ได้แก่ ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ, การรับวัคซีน, การตรวจคัดกรองโรคและความผิดปกติทางพัฒนาการ, การให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู ฯลฯ


คลินิกโรคอ้วน Obesity Clinic (ชั้น 5)

ให้บริการและให้คำปรึกษาสำหรับผู้มีภาวะโรค อ้วน พร้อมดูแลภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพ เช่น นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด รวมทั้งได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย สะดวกและรวดเร็วมาให้บริการ เช่น การประเมินและวิเคราะห์ Body composition โดยเครื่อง Inbody


Sriphat Healthy Fitness (ชั้น 9)

เป็นฟิตเนสเพื่อการออกกำลังกายที่ถูกจัดตั้ง ขึ้นเพื่อรองรับการให้บริการของคลินิกโรคอ้วน โดยมีนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ดูแลการออกกำลังกายอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จะมีการประสานงานร่วมกันระหว่างแพทย์และทีม สหสาขาวิชาชีพ อันได้แก่ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และนักกายภาพบำบัด ที่จะร่วมกันกำหนดแผนการลดน้ำหนักและการออกกำลังกายเฉพาะของแต่ละบุคคล


เปิดให้บริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ได้ที่
คลินิกตรวจสุขภาพ โทร 0-5393-6700, 0-5393-4552
คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม 0-5393-4733
คลินิกสุขภาพเด็กดีและคลินิกโรคอ้วน 0-5393-4767-8
หรือ Call Center 0-5393-6900-1