มาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากลจากสถาบัน JCI

                                                               

Sriphat Gastrointestinal & Liver Center ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลและ การบริการด้วยมาตรฐานสากล จากองค์กร Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรที่ให้การรับรองคุณภาพสถานพยาบาลกว่า 18,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาและทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก การรับรองมาตรฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เป็นสากล ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย JCI  Ambulatory Care