แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือนกันยายน
Posted : 19 กันยายน 2018
Read more

อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “ศาสตร์การเป็นพี่เลี้ยงอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข”
Posted : 14 กันยายน 2018
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Birthday Month ประจำเดือนกันยายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นสำหรับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม 2561
Posted : 14 กันยายน 2018
Read more

ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Sriphat Health Expo 2018 ในวาระแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 32/2561
Posted : 11 กันยายน 2018
Read more

ร่วมโครงการ Happy Heart (H5) : การส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำความดีด้านอาสาพัฒนาสังคม (CSR) ในหัวข้อ “ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เติมความรัก สร้างความสุข ให้ผู้พิการทางสายตา” โดยผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีมแก่น้องๆ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์
Posted : 10 กันยายน 2018
Read more