ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ฝ่ายการพยาบาล โดยมี พว.จันทนา แสงสว่าง, พว.พิชรา บุสษา และ พว.ณภาภัช เครือคำ เป็นวิทยากร
Posted : 18 กรกฎาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ มอบรางวัลแก่บุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ที่ชนะในโครงการ Sriphat Healthy Challenge 2019
Posted : 15 กรกฎาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Cost Reduction (เทคนิคการลดต้นทุน) โดยมี อ.ณิภณ พินศิริกุล เป็นวิทยากร
Posted : 09 กรกฎาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) โดยมี อ.วุฒิพงศ์ บุญนายวา เป็นวิทยากร
Posted : 09 กรกฎาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์การสอนแนวใหม่เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
Posted : 04 กรกฎาคม 2019
Read more