ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟังการบรรยายเรื่อง”บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs”
Posted : 25 กรกฎาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกู้ชีพทารกแรกเกิด และการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็ก
Posted : 25 กรกฎาคม 2019
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง customized eye prosthesis โดย พญ.ปรียานุช คุณทรงเกียรติ เป็นวิทยากร
Posted : 25 กรกฎาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะพนักงานบริการส่วนหน้าและพนักงานรับส่งผู้ป่วย”
Posted : 24 กรกฎาคม 2019
Read more

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ฝ่ายการพยาบาล โดยมี พว.จันทนา แสงสว่าง, พว.พิชรา บุสษา และ พว.ณภาภัช เครือคำ เป็นวิทยากร
Posted : 18 กรกฎาคม 2019
Read more