นพ.ภูธร สังขรักษ์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “เรื่องควรรู้เมื่อเข้าสู่ผู้สูงวัย” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100
Posted : 26 กันยายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล โดยร่วมตักบาตรและพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
Posted : 24 กันยายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง มหากุศล มหิดล 61 Mini marathon & family run
Posted : 24 กันยายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “SRIPHAT HEALTH EXPO 2018” เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการแพทย์ ออกสู่ประชาชน
Posted : 24 กันยายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสมรรถนะหลัก (Core Competency) “ การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) รุ่นที่ 8”
Posted : 24 กันยายน 2018
Read more