คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงผลงานที่สำคัญและน่าสนใจ ประจำปี 2561 รวมทั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Posted : 27 ธันวาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “ ภัยร้ายใกล้ตัว : โรคไวรัสตับอักเสบบี ” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100
Posted : 27 ธันวาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่
Posted : 27 ธันวาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 24 ธันวาคม 2018
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "การเตรียมตัวสู่วัยทอง" โดย ผศ.นพ.วิโรจน์ สหพงษ์ สูตินรีแพทย์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
Posted : 19 ธันวาคม 2018
Read more