ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ
Posted : 17 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Posted : 16 มกราคม 2019
Read more

คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ และผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลปีใหม่
Posted : 16 มกราคม 2019
Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
Posted : 14 มกราคม 2019
Read more

ศ.คลินิก.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 07 มกราคม 2019
Read more