ารอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาศักยภาพด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง”
Posted : 04 ตุลาคม 2018
Read more

หน่วยศูนย์บริการสวนดอก ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ โดยคุณเนาวพร ศรีทุมมา และน้องๆ มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการ
Posted : 02 ตุลาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณมลิวัลย์ ดำรงค์ศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และบุคลากร มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ
Posted : 01 ตุลาคม 2018
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรยายเรื่อง “เรื่องเล่าจากถ้ำหลวงและการบริหาร”
Posted : 28 กันยายน 2018
Read more

อบรมบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เรื่อง “กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้ทางการพยาบาล”
Posted : 26 กันยายน 2018
Read more