ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน เปตองมหากุศล กองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. ครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์
Posted : 22 ตุลาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลงานในการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 “ Moving Forward Towards an Innovative Nursing Organization : การขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมทางการพยาบาล” ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
Posted : 19 ตุลาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการบริหารงานหอผู้ป่วย” พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่หน่วยงานที่ชนะการประกวด 5 ส. ประจำปี 2561
Posted : 11 ตุลาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรระดับหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561
Posted : 09 ตุลาคม 2018
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ Universal Design โดยมี พญ.เคียงญาดา ยาคล้าย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเป็นแพทย์ประจำคลินิกตรวจสุขภาพ เป็นวิทยากร
Posted : 05 ตุลาคม 2018
Read more