ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภาพส่วนบุคคลPersonal Productivity ”
Posted : 12 กันยายน 2019
Read more

คุณศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 12 กันยายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลจัดการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2562 สำหรับพยาบาล โดยมี รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ เป็นวิทยากร
Posted : 11 กันยายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก Suandok Medical Innovation District “MED CHIC Innovation Day 2019” ขับเคลื่อนการบริการทางการแพทย์สู่นวัตกรรมทางการแพทย์ โดยภายในงานมีการเสวนานวัตกรรมการแพทย์ , Health Tech Startup , Show case ผลงานนวัตกรรมการแพทย์ และหุ่นช่วยฝึกคืนชีพขั้นพื้นฐาน
Posted : 16 สิงหาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมกับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน 1st CMU Endoscopic Spinal Surgery Cadaveric Workshop ณ ศูนย์ฝึกทักษะการผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
Posted : 16 สิงหาคม 2019
Read more