ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หัวข้อ "Sriphat Is On” โดยมี อาจารย์สรวุฒิ หรณพ เป็นวิทยากร
Posted : 21 พฤษภาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนา Talent ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ Module 4 Impact Communication : สื่อสารสร้างผลลัพธ์
Posted : 17 พฤษภาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Big Data Analytic for Decfining Strategic Insights โดยมี อ.ปริญญ์ เสรีพงศ์
Posted : 15 พฤษภาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Strategic Risk & Opportunity Management (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)
Posted : 14 พฤษภาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพ หัวข้อ Balanced Scorecard (เครื่องมือแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ) / Business Model Canvas
Posted : 08 พฤษภาคม 2019
Read more