ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เรื่อง “พัฒนาศักยภาพด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง”
Posted : 29 ตุลาคม 2018
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ Update in STEMi management โดยมี นพ.ภาณุเมศ ศรีสว่าง อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นวิทยากร
Posted : 26 ตุลาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมบุคลากรฝ่ายการพยาบาล เรื่อง “พัฒนาศักยภาพด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง”
Posted : 26 ตุลาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย พญ.วิมาลา วิวัฒน์มงคล อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อใจ” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100
Posted : 24 ตุลาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สานสายใยสู่ลูกรัก รุ่นที่ 101 ”
Posted : 22 ตุลาคม 2018
Read more