ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์การเรียน อุกปรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม ฯลฯ ในโครงการศรีพัฒน์ ต้านภัยหนาว แก่ โรงเรียนบ้านนากู่ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Posted : 29 มกราคม 2019
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรระดับหัวหน้างาน โดยเพื่อแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานในปี 2562
Posted : 28 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณสาธิต ฉวีวัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 พร้อมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Posted : 25 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณชมนาถ พรสมพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 เชียงใหม่ พร้อมพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
Posted : 23 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณเดือนรา ยุชมภู หัวหน้าแผนกบริการบริษัทคู่สัญญาและรักษาการหัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Posted : 21 มกราคม 2019
Read more