ร่วมใจพัฒนาและทำความสะอาดวัด ณ วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
Posted : 19 พฤศจิกายน 2018
Read more

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำนวยการด้านบริหารและผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 16 พฤศจิกายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Sriphat weight & fat loss challenge
Posted : 15 พฤศจิกายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ Sriphat weight & fat loss challenge โดยมี คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
Posted : 08 พฤศจิกายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้างาน (Management competency)หัวข้อ การพัฒนาภาวะผู้นำและการบริหารการเปลี่ยนแปลงในยุค4G
Posted : 05 พฤศจิกายน 2018
Read more