ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมทำความสะอาดวัดดับภัย ในโครงการ “ศูนย์ศรีพัฒน์ร่วมใจพัฒนาและทำความสะอาดวัดดับภัย 2562"
Posted : 01 พฤศจิกายน 2019
Read more

อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ห่วงใยใส่ใจสุขภาพกับศูนย์ศรีพัฒน์” ในหัวข้อ ควบคุมน้ำตาลเพื่ออิสระในทุกจังหวะของชีวิต
Posted : 29 ตุลาคม 2019
Read more

คุณคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 เฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 28 ตุลาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์
Posted : 28 ตุลาคม 2019
Read more

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “Now and Future in Healthcare”2019 MED CMU 60th Anniversary Meeting วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
Posted : 24 ตุลาคม 2019
Read more