คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนารูปแบบการเขียนบันทึกทางการพยาบาล” รุ่นที่ 2
Posted : 21 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน อุกปรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ในโครงการ
Posted : 20 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ อบรม การเขียนบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1
Posted : 18 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สานสายใยสู่ลูกรัก รุ่นที่ 103 ” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ การเตรียมตัว และการปฏิบัติตัวตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
Posted : 18 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟ้อนต้อนรับขบวนหัววัดต่างๆ ที่มาร่วมทำบุญงานปอยหลวง เพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Posted : 09 กุมภาพันธ์ 2019
Read more