ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ , ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2562 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระครูเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทำพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
Posted : 05 พฤศจิกายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมทำความสะอาดวัดดับภัย ในโครงการ “ศูนย์ศรีพัฒน์ร่วมใจพัฒนาและทำความสะอาดวัดดับภัย 2562"
Posted : 01 พฤศจิกายน 2019
Read more

อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ห่วงใยใส่ใจสุขภาพกับศูนย์ศรีพัฒน์” ในหัวข้อ ควบคุมน้ำตาลเพื่ออิสระในทุกจังหวะของชีวิต
Posted : 29 ตุลาคม 2019
Read more

คุณคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 เฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 28 ตุลาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในวันครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์
Posted : 28 ตุลาคม 2019
Read more