ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณเดือนรา ยุชมภู หัวหน้าแผนกบริการบริษัทคู่สัญญาและรักษาการหัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Posted : 21 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณเดือนรา ยุชมภู หัวหน้าแผนกบริการบริษัทคู่สัญญาและรักษาการหัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้อำนวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
Posted : 21 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณเดือนรา ยุชมภู หัวหน้าแผนกบริการบริษัทคู่สัญญาและรักษาการหัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณนพรัตน์ ภิรมย์สัตยากุล หัวหน้าหน่วยบริการ (จำหน่ายตั๋ว) เชียงใหม่ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่
Posted : 21 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณเดือนรา ยุชมภู เข้าพบสวัสดีปีใหม่ เข้าพบ คุณมรกต กิตติกุลชัย รองประธานบริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน)
Posted : 18 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณเดือนรา ยุชมภู เข้าพบสวัสดีปีใหม่ เข้าพบ คุณโสภณ เจริญวัฒนะ หัวหน้าไปรษณีย์เขต 5
Posted : 18 มกราคม 2019
Read more