ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบุญสม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
Posted : 02 มกราคม 2020
Read more

ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่บุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ โดยมีคุณวิทยาภรณ์ พื้นทะเล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกและหน่วยบริการส่วนหน้า รับมอบ ณ สำนักงานอำนวยการ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563
Posted : 02 มกราคม 2020
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรมมอบความสุขด้วยคุ้กกี้สวัสดีปีใหม่แก่พนักงานแต่ละหน่วยงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
Posted : 02 มกราคม 2020
Read more

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 “Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System” (2019 MED CMU 60 th Anniversary)
Posted : 27 พฤศจิกายน 2019
Read more

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 “Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System” (2019 MED CMU 60 th Anniversary)
Posted : 27 พฤศจิกายน 2019
Read more