อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลคลินิกบริการผู้ป่วยนอกเรื่องการคัดกรองผู้ป่วย"
Posted : 11 ธันวาคม 2018
Read more

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณพวงเพชร กุลทวี ผู้จัดการสำนักงานขายสายการบินไทยเชียงใหม่
Posted : 11 ธันวาคม 2018
Read more

คุณทศพงศ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบและมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ คุณประสงค์ สังวาลย์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่
Posted : 07 ธันวาคม 2018
Read more

อ.นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณหลู เจียง รองนายกเทศมนตรีนครจี่หนาน มณฑมลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ที่มาเยี่ยมและศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่
Posted : 07 ธันวาคม 2018
Read more

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ น.ต.มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง การท่าอากาศยานเชียงใหม่
Posted : 04 ธันวาคม 2018
Read more