ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณเดือนรา ยุชมภู เข้าพบสวัสดีปีใหม่ เข้าพบ คุณมรกต กิตติกุลชัย รองประธานบริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน)
Posted : 18 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณเดือนรา ยุชมภู เข้าพบสวัสดีปีใหม่ เข้าพบ คุณโสภณ เจริญวัฒนะ หัวหน้าไปรษณีย์เขต 5
Posted : 18 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
Posted : 17 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ
Posted : 17 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Posted : 16 มกราคม 2019
Read more