ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณสาธิต ฉวีวัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 พร้อมพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Posted : 25 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณชมนาถ พรสมพล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 เชียงใหม่ พร้อมพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
Posted : 23 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณเดือนรา ยุชมภู หัวหน้าแผนกบริการบริษัทคู่สัญญาและรักษาการหัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Posted : 21 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณเดือนรา ยุชมภู หัวหน้าแผนกบริการบริษัทคู่สัญญาและรักษาการหัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้อำนวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
Posted : 21 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คุณเดือนรา ยุชมภู หัวหน้าแผนกบริการบริษัทคู่สัญญาและรักษาการหัวหน้าแผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณนพรัตน์ ภิรมย์สัตยากุล หัวหน้าหน่วยบริการ (จำหน่ายตั๋ว) เชียงใหม่ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่
Posted : 21 มกราคม 2019
Read more