ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟ้อนต้อนรับขบวนหัววัดต่างๆ ที่มาร่วมทำบุญงานปอยหลวง เพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Posted : 09 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์พร้อมทั้งพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ ร่วมงานทำบุญปอยหลวง ฉลองอาคารโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Posted : 08 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบของขวัญแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ในกิจกรรมแสดงความยินดีกับพนักงานที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (Congratulation) ให้แก่พนักงานที่สำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
Posted : 06 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหนังสือนิทาน ของเด็กเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก แก่ ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน คณะแพทยศาสตร์ มช. ในกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
Posted : 31 มกราคม 2019
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "ไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง" โดย นพ. นิพพิชฌน์ พรหมมี แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร เป็นวิทยากร
Posted : 31 มกราคม 2019
Read more