ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหนังสือนิทาน ของเด็กเล่นสำหรับเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็ก แก่ ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน คณะแพทยศาสตร์ มช. ในกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
Posted : 31 มกราคม 2019
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "ไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง" โดย นพ. นิพพิชฌน์ พรหมมี แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร เป็นวิทยากร
Posted : 31 มกราคม 2019
Read more

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการ “การปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อนโยบายค่านิยม CQIT” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Happy Brain :H3 การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างนวัตกรรม
Posted : 31 มกราคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์การเรียน อุกปรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม ฯลฯ ในโครงการศรีพัฒน์ ต้านภัยหนาว แก่ โรงเรียนบ้านนากู่ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Posted : 29 มกราคม 2019
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมบุคลากรระดับหัวหน้างาน โดยเพื่อแจ้งนโยบายและแผนการดำเนินงานในปี 2562
Posted : 28 มกราคม 2019
Read more