คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “ การพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยในรถ Ambulance”
Posted : 06 มีนาคม 2019
Read more

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการและผู้บริหารศูนย์ศรีพัฒน์
Posted : 01 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 1
Posted : 01 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดกลาง ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018
Posted : 28 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "ปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria)" โดย นพ. วิศัลย์ อนุตระกูลชัย แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 27 กุมภาพันธ์ 2019
Read more