ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ อบรม การเขียนบันทึกทางการพยาบาล รุ่นที่ 1
Posted : 18 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สานสายใยสู่ลูกรัก รุ่นที่ 103 ” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ การเตรียมตัว และการปฏิบัติตัวตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
Posted : 18 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมฟ้อนต้อนรับขบวนหัววัดต่างๆ ที่มาร่วมทำบุญงานปอยหลวง เพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Posted : 09 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมโดย นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์พร้อมทั้งพนักงานศูนย์ศรีพัฒน์ ร่วมงานทำบุญปอยหลวง ฉลองอาคารโรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Posted : 08 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบของขวัญแสดงความยินดีกับบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ในกิจกรรมแสดงความยินดีกับพนักงานที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (Congratulation) ให้แก่พนักงานที่สำเร็จการศึกษาและรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
Posted : 06 กุมภาพันธ์ 2019
Read more