ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ โรงพยาบาลขนาดกลาง ในงาน Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018
Posted : 28 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "ปัสสาวะเป็นเลือด (Hematuria)" โดย นพ. วิศัลย์ อนุตระกูลชัย แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 27 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.นพ.ภาณุเมศ ศรีสว่าง แพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100
Posted : 27 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

คุณมลิวัลย์ ดำรงศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนารูปแบบการเขียนบันทึกทางการพยาบาล” รุ่นที่ 2
Posted : 21 กุมภาพันธ์ 2019
Read more

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน อุกปรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ในโครงการ
Posted : 20 กุมภาพันธ์ 2019
Read more