ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร: มาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วยสากล : International Patient Safety Goal
Posted : 25 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัล เกียรติยศ Most Admired Award Group A ในพิธีประกาศผลรางวัลเกียรติยศประจำปี Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018
Posted : 22 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.หาญชัย ขลิบเงิน ร่วมออกหน่วยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากรศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 08 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 2
Posted : 08 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล” รุ่นที่ 2
Posted : 08 มีนาคม 2019
Read more