คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในหัวข้อ บ้านของเราชาวศรีพัฒน์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
Posted : 03 เมษายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล (PN/NA) ” รุ่นที่ 3
Posted : 29 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล (PN/NA) ” รุ่นที่ 1 และ 2
Posted : 28 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.นพ.วิโรจน์ สหพงษ์ สูตินรีแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมตัวสู่วัยทอง” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100
Posted : 27 มีนาคม 2019
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “โรคลำไส้แปรปรวน (IBS)" โดย นพ. ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 27 มีนาคม 2019
Read more