ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.นพ.วิโรจน์ สหพงษ์ สูตินรีแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมตัวสู่วัยทอง” ในรายการร้อยสาระ ช่วงห้องแพทย์ ทางสถานีวิทยุ เสียงสื่อ สารมวลชน FM 100
Posted : 27 มีนาคม 2019
Read more

องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “โรคลำไส้แปรปรวน (IBS)" โดย นพ. ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์ทองงาม อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและลำไส้ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมดอกสัก หอพยาบาล 9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 27 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร: มาตรฐานความปลอดภัยผู้ป่วยสากล : International Patient Safety Goal
Posted : 25 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัล เกียรติยศ Most Admired Award Group A ในพิธีประกาศผลรางวัลเกียรติยศประจำปี Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2018
Posted : 22 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.หาญชัย ขลิบเงิน ร่วมออกหน่วยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคลากรศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 08 มีนาคม 2019
Read more