ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562
Posted : 26 เมษายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 และร่วมการประกวดลาบหมูสุด การแต่งกายพื้นเมืองและการประกวดขันโตก
Posted : 26 เมษายน 2019
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพและเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษ
Posted : 22 เมษายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สานสายใยสู่ลูกรัก รุ่นที่ 104 ” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ การเตรียมตัว และการปฏิบัติตัวตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
Posted : 22 เมษายน 2019
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาและขอสุมาคารวะแก่ผู้อาวุโส
Posted : 09 เมษายน 2019
Read more