ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ สานสายใยสู่ลูกรัก รุ่นที่ 104 ” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ การเตรียมตัว และการปฏิบัติตัวตั้งแต่ระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอดและการเลี้ยงดูบุตร
Posted : 22 เมษายน 2019
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาและขอสุมาคารวะแก่ผู้อาวุโส
Posted : 09 เมษายน 2019
Read more

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในหัวข้อ บ้านของเราชาวศรีพัฒน์ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
Posted : 03 เมษายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล (PN/NA) ” รุ่นที่ 3
Posted : 29 มีนาคม 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ จริยธรรมวิชาชีพการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาล (PN/NA) ” รุ่นที่ 1 และ 2
Posted : 28 มีนาคม 2019
Read more