องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นพ.ทัศนัย วนรัตน์วิจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และแพทย์ประจำ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะและดำหัว ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ประธานองค์กรแพทย์ และ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 30 เมษายน 2019
Read more

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะและดำหัว ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ประธานองค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 30 เมษายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562
Posted : 26 เมษายน 2019
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2562 และร่วมการประกวดลาบหมูสุด การแต่งกายพื้นเมืองและการประกวดขันโตก
Posted : 26 เมษายน 2019
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร Mini MBA ธุรกิจบริการสุขภาพและเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษ
Posted : 22 เมษายน 2019
Read more