วิทยุจราจรเชียงใหม่ และ กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “วิ่งเพื่อสุขภาพ 10 Miles Night Run 2018 Chiang Mai”
Posted : 17 ธันวาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 17 ธันวาคม 2018
Read more

คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ คุณธนา ธนาเจริญพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Posted : 14 ธันวาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ กงสุลใหญ่ คุณคะซึโนริ คาวาดะ (Kazunori Kawada) กงสุลใหญญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
Posted : 13 ธันวาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เข้าพบสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
Posted : 13 ธันวาคม 2018
Read more