องค์กรแพทย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ Acute Stroke โดยมี พญ.ผกามาศ พสกภักดี อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง ประจำศูนย์ศรีพัฒน์ และ ผศ.นพ.กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง อาจารย์แพทย์จากภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Posted : 04 กันยายน 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 4 สำหรับผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยการพยาบาล พนักงานช่วยทางการแพทย์และแม่บ้าน
Posted : 31 สิงหาคม 2018
Read more

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3
Posted : 31 สิงหาคม 2018
Read more

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Happy Soul : H2 การส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงศาสนา
Posted : 31 สิงหาคม 2018
Read more

แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม โดยมอบซาลาเปาเจ้าอร่อยของเชียงใหม่ให้แก่บุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
Posted : 30 สิงหาคม 2018
Read more