ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ เข้ารับรางวัลจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 ”

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ เข้ารับรางวัลจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) “ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 ” ณ ห้อง Salon B ชั้น 2 Swissotel Bangkok Ratchada กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับ 3 รางวัล ดังนี้ 1. รางวัลสูงสุด The pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2019 2. รางวัลด้านการริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ ชนะเลิศอันดับ 1 (โรงพยาบาลขนาดกลาง) 3. รางวัลด้านการบริหารจัดการทางการแพทย์ ชนะเลิศอันดับ 1 (โรงพยาบาลขนาดกลาง)