ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่บุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ โดยมีคุณวิทยาภรณ์ พื้นทะเล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกและหน่วยบริการส่วนหน้า รับมอบ ณ สำนักงานอำนวยการ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

ผศ.นพ.ศิริพงค์ เชี่ยวชาญธนกิจ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่บุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ โดยมีคุณวิทยาภรณ์ พื้นทะเล หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกและหน่วยบริการส่วนหน้า รับมอบ ณ สำนักงานอำนวยการ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563