ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรมมอบความสุขด้วยคุ้กกี้สวัสดีปีใหม่แก่พนักงานแต่ละหน่วยงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรมมอบความสุขด้วยคุ้กกี้สวัสดีปีใหม่แก่พนักงานแต่ละหน่วยงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563