ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 “Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System” (2019 MED CMU 60 th Anniversary)

ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 “Now & Future :Transforming Nursing Care Delivery System” (2019 MED CMU 60 th Anniversary) วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562