อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค

อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค