ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสขอบคุณทีมงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสขอบคุณทีมงานที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศเนื่องในวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน โดยในส่วนของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้แก่ คุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการ ซึ่งได้รับรางวัล IWISH AWARD รางวัลสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นทำงานตอบสนองนโยบาย คณะแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562