ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้างาน (Management Competency) หัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผน Action plan ประจำปี 2563

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับหัวหน้างาน (Management Competency) หัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผน Action plan ประจำปี 2563 ณ เอ สตาร์ ภูแล เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562