ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ , ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2562 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระครูเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทำพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ , ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ , ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2562 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระครูเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทำพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562