ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมทำความสะอาดวัดดับภัย ในโครงการ “ศูนย์ศรีพัฒน์ร่วมใจพัฒนาและทำความสะอาดวัดดับภัย 2562"

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ร่วมทำความสะอาดวัดดับภัย ในโครงการ “ศูนย์ศรีพัฒน์ร่วมใจพัฒนาและทำความสะอาดวัดดับภัย 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ วัดดับภัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่