อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ห่วงใยใส่ใจสุขภาพกับศูนย์ศรีพัฒน์” ในหัวข้อ ควบคุมน้ำตาลเพื่ออิสระในทุกจังหวะของชีวิต

อ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ห่วงใยใส่ใจสุขภาพกับศูนย์ศรีพัฒน์” ในหัวข้อ ควบคุมน้ำตาลเพื่ออิสระในทุกจังหวะของชีวิต โดยมีอ.นพ.ภาณุเมศ ศรีสว่าง , อ.พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส และอ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิธ เป็นวิทยากร ณ ชั้น 5 นิมมาน คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ท่านสามารถดูรูปงานเพิ่มเติม ผ่านการ Scan QR code ได้ตามรูปด้านล่างนี้เลยครับ