คุณคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 เฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กอล์ฟการกุศล สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2562 เฉลิมฉลอง ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ.คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธี และคุณทศพงษ์ พัฒนกุลเกียรติ ผู้จัดการศูนย์ศรีพัฒน์และบุคลากรร่วมดูแลซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ เดอะรอยัลเชียงใหม่กอล์ฟรีสอร์ท อ. สันทราย จ. เชียงใหม่